8 oktober-update corona virus

Martin Dierikx Nieuws

Beste leden,

We hadden gehoopt dat de nieuwsflits van 26 september de laatste zou zijn over coronamaatregelen bij de club en in De Altis. Helaas lopen de besmettingen weer op en heeft de overheid besloten dat er aanvullende maatregelen nodig zijn, ook voor de sport. Dit heeft effect op het badmintonnen in De Altis en op competitie-uitwedstrijden in andere sporthallen.

In deze 39e nieuwsflits (in coronatijd) vind je informatie over de volgende onderwerpen:

 • Herziene handleiding coronaregels BC Randstad
 • ALV 22 oktober – compensatie contributie
 • Werving leden

 

HERZIENE HANDLEIDING CORONAREGELS BC RANDSTAD

Per 6 november zijn er aanscherpingen van de landelijke coronamaatregelen in gegaan. Voor BC Randstad betekent dat vanaf zondag 7 november in De Altis geldt:

1. In de sporthal / het complex De Altis

 • De basisregels gelden (hygiëne, gezondheid) natuurlijk nog, voor iedereen, zie bijlage 1;
 • Voor 18 jaar en ouder geldt er een toegangscontrole tot het sportcomplex De Altis, en daarmee onze hal B:
  • QR-code (met legitimatie) voor alle spelers, ouders/verzorgers en publiek
  • QR-code (met legitimatie) voor alle tegenstanders van competitiewedstrijden

Op basis van vaccinatie, test voor toegang of herstelbewijs corona kun je zelf een QR-code genereren in een app op je mobiele telefoon (of een QR-code printen). Kijk op: CoronaCheck;

 • Zie bijlage 2 voor hoe de Gemeente de ingangscontrole heeft geregeld (in overleg met de clubs): hoe je de hal in- en uitkomt;
 • Als je via een groenscherm bij de QR-controle in De Altis bent, dan hoef je geen 1,5 meter afstand te houden en geen mondkapje op:
  • Maar, gun elkaar ruimte
  • Het speelbord, waarmee alle aanwezigen op dinsdag- en woensdagavond een baan en tijdsblok reserveren, blijven we gebruiken (geen reservering van tevoren via WhatsApp nodig).
 • De clubs die gebruik maken van De Altis regelen zelf de toegangscontrole. In het gehele complex De Altis is een geldige QR-code vereist. Op alle speeldagen voor BC Randstad geldt dat de QR-toegangscontrole plaatsvindt in de kantine door iemand van BC Randstad (veelal een barcommissielid). De deur van het trappenhuis naar onze sporthal B is gesloten, zodat je de hal alleen in en uit kunt via de kantine.

Zie bijlage 2 voor een uitgebreidere beschrijving van de routing in De Altis.

2. Kantine

 • Er golden de laatste weken nog wel extra maatregelen in de kantine, maar die was wel voor iedereen toegankelijk;
 • Door de QR-toegangscontrole van het hele sportcomplex zijn er in de kantine geen speciale maatregelen meer nodig (geen opsplitsing in twee delen meer);
 • Maar gun elkaar ook in de kantine ruimte.

Vrijwilligers

Verenigingen maken veel gebruik van vrijwilligers. In het sportprotocol NOCNSF staat dat er voor vrijwilligers in de sport een uitzondering gemaakt mag worden voor wat betreft de QR-toegangscontrole. De Gemeente Rijswijk heeft zaterdag doorgegeven dat bij De Altis de QR-toegangscontrole (vooralsnog) voor iedereen geldt, ook voor vrijwilligers.

Toezichthouders

In het kader van de coronamaatregelen is er op elke speeldag ook een toezichthouder/aanspreekpunt voor de leden, gasten (bv. tegenstanders competitie, publiek), beheerders en de Gemeente.

Dat zijn dezelfde personen als voorheen. Je kunt ook bij hen terecht voor het openen/sluiten van de berging in de zaal, speelbord voor baanreservering, etc.:

 • Dinsdagmiddag: Chris van Dop, WhatsApp 06 – 31 63 97 97
 • Dinsdagavond: Chris van Dop, WhatsApp 06 – 31 63 97 97, vervanger René Buijs
 • Woensdagavond: Marcel van Velzen, WhatsApp 06 – 31 79 14 84, vervanger René Buijs
 • Donderdagavond: René Buijs, WhatsApp 06 – 53 27 22 88
 • Zondagochtend (junioren): Chris van Dop WhatsApp 06 – 31 63 97 97 en Paulien Hoogerbrugge
 • Zondag (competitie): Marcel van Velzen of Chris van Dop.

Wil je een keer op dinsdagmiddag spelen van 17.00 – 18.30 uur? Stuur dan wel een WhatsApp naar Chris van Dop (06 – 31 63 97 97). Tip: spreek dan met minimaal 1 ander lid af.

Competitie uitwedstrijden

Ook bij andere sporthallen en clubs geldt de QR-toegangscontrole als eis. Dus neem naar uitwedstrijden je geldige QR en legitimatie mee. Als je dat niet kunt laten zien dan mag je niet naar binnen. Hou daar dus rekening mee bij je wedstrijden.

 

ALV 22 OKTOBER – COMPENSATIE CONTRIBUTIE

Op vrijdag 22 oktober was de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Hierin hebben de leden van BC Randstad aan het bestuur decharge verleend voor het boekjaar 2020-2021.

Het bestuur heeft in de ALV aan de leden het voorstel voorgelegd om aan iedereen die op 1 juli 2020 volledig contributie betalend lid was van BC Randstad en dat op 1 oktober 2021 nog steeds was, 100 euro contributie terug te betalen als dank voor de loyaliteit aan de vereniging.

In nieuwsflitsen van april 2020 hadden we al aangegeven graag te willen compenseren, maar wel pas als duidelijk is dat de financiële situatie van de club dat toelaat. Vanwege inmiddels terugontvangen zaalhuur en ondersteuning van de overheid is dit nu mogelijk.

De ALV heeft ingestemd met het voorstel. De penningmeester gaat de terugbetaling vanaf januari 2022 uitvoeren:

 • De leden die per jaar betalen krijgen de 100 euro teruggestort;
 • Bij de leden die per halfjaar betalen wordt er 100 euro op de incasso verminderd;
 • Bij de leden die per kwartaal betalen wordt er 1 januari niet geïncasseerd. Het restant van de compensatie wordt in april 2022 op de incasso verminderd.

 

WERVING LEDEN

Ook de laatste weken komen er gasten kijken of ze badminton leuk vinden en of ze lid willen worden van BC Randstad. Daar zijn we blij mee! Om De Altis met 9 banen goed te vullen, hebben we bij de junioren en de senioren nog veel ruimte voor nieuwe leden.

Help mee om ervoor te zorgen dat onze gasten het fijn vinden om bij BC Randstad te spelen: vang ze op door een praatje te maken en speel een partijtje. Bedankt!

 

VRAGEN?

Voor vragen kun je terecht bij:

 

Met vriendelijke groeten,

Bestuur BC Randstad

 

Bijlage 1: Basisregels gezondheid en hygiëne – BC Randstad

De onderstaande landelijke basisregels voor gezondheid en hygiëne gelden bij BC Randstad (dus ook t.a.v. uitwedstrijden competitie) en in De Altis.

Voor iedereen, ongeacht leeftijd:

 • Heb je klachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk en/of smaak)?
  • Blijf thuis en laat je testen.
 • Krijg je klachten in de hal?
  • Ga direct naar huis en laat je testen.
 • De basisregels voor hygiëne:
  • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor, tijdens en na bezoek sportlocatie;
  • schudt geen handen.

Verder:

 • Wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten, stem dan gezamenlijk af over het dragen van een mondkapje:
  • Houd rekening met wie dat wel wil;
  • Vanuit de Rijksoverheid is er ook op 6 november geen verplichting opgelegd, alleen het hierboven vermelde advies.

 

Bijlage 2: Ingangscontrole De Altis

De landelijke regelgeving t.a.v. corona vereist dat iedere bezoeker vanaf 18 jaar, of het nu een sporter, begeleider of toeschouwers is, gecontroleerd wordt.

Ingang De Altis

Je kunt De Altis betreden via de hoofdentree (vanaf de fietsenstalling) of vanuit de parkeergarage. Vanaf beide deuren word je geacht een geldige QR-code te hebben. Bij de hoofdentree is dus geen CTB, maar als je in De Altis bent dan kan de beheerder/iemand van de Gemeente je altijd om je QR-code vragen.

Ingang sporthal B (badminton/basketbal) met CTB

Je komt onze sporthal B alleen in via de ingang van de kantine. De deur van het trappenhuis naar sporthal B is gesloten.

In de kantine doet iemand van de barcommissie de CTB. Let op de controle is:

 • QR-checker (app of papier)
 • vanaf 18 jaar.

Denk eraan om je ID-bewijs bij je te hebben (maar dat moet altijd al…).

Een groenscherm op de QR-checker betekent naar binnen en rood betekent niet naar binnen (dus terug de trap af en De Altis uit)!

Je komt in onze sporthal B via de deur van de kantine rechtstreeks naar de hal (langs het raam aan de halkant).

Uitgang sporthal B (badminton/basketbal) en De Altis

Je verlaat onze sporthal B via de deur van de hal rechtstreeks naar de kantine. Vanuit de kantine kun je naar het trappenhuis, en vervolgens beneden door de hoofdentree of de deur naar de garage De Altis verlaten.

Terug naar binnen?

Verlaat je de kantine en kom je later weer binnen, dan moet je in principe opnieuw door de QR-toegangscontrole. Neem bij het verlaten van de hal/kantine dus je QR-code (mobiel of papier mee). Opmerking: in de kleedkamers is ook een toilet, dus daar hoef je de zaal niet voor uit.

Overig

De terrassen bij de kantines blijven gesloten.