Uitnodiging algemene leden vergadering 22 oktober

Martin Dierikx Nieuws

Beste leden en/of ouders van juniorleden van BC Randstad,

Het bestuur van BC Randstad nodigt iedereen van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 22 oktober 2021.

Het bestuur geeft in de ALV uitleg met betrekking tot het beleid voor het komende seizoen (2021-2022) en ook legt zij verantwoording af over haar activiteiten in het afgelopen seizoen 2020-2021.
Als agendapunten zijn ook opgenomen de toelichting op de overgang naar De Altis en de rondvraag (dé gelegenheid om al je vragen te stellen).

      Datum    :         Vrijdag 22 oktober 2021

      Tijd          :         Inloop vanaf 19.45, start vergadering om 20.00 uur

      Locatie   :         Sporthal de Altis, verenigingsruimte hal B (‘de kantine’)

      Virtueel :         Kunt u niet komen maar wilt u wel virtueel aanwezig zijn?
Geef uw aanwezigheid vóór 21 oktober op door middel van een
email aan secretariaat@bcrandstad.nl waarna u op 22 oktober per
email een link zult ontvangen om deel te nemen aan deze vergadering

De jaarstukken van 2020-2021 en het jaarplan 2021-2022 kunnen worden opgevraagd per email vanaf 15 oktober: secretariaat@bcrandstad.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van BC Randstad,

Gonny van der Roest

Secretaris

 

Agenda Algemene Ledenvergadering 22 oktober 202

 1. Opening
 2. Verslag Ledenvergaderingen
  1. Algemene Leden Vergadering 7 december 2020
  2. Buitengewone Algemene Leden Vergadering 12 mei 2021
 3. Jaarverslagen seizoen 2020-2021
  1. Verslag secretaris
  2. Verslag technische commissie
  3. Verslag juniorencommissie
  4. Verslag PR commissie
  5. Evaluatie kritische succesfactoren
  6. Verslag penningmeester vereniging en kantinebeheer
 4. Balans per 30 juni 2021 en resultatenrekening 2020-2021
 5. Verslag kascommissie en verzoek tot dechargeverlening
 6. Verkiezing kascommissieleden
 7. Begroting 2021-2022 en vaststelling contributies
 8. Evaluatie jaarplan 2020-2021 en aanbieden jaarplan 2021-2022
 9. Verkiezing bestuursleden
 10. Openstaande vacatures
 11. Overgang naar De Altis
 12. Rondvraag
 13. Sluiting