Start seizoen 23/24

Martin DierikxNieuws

Beste leden van BC Randstad, en ouders/verzorgers,

Zomerbadminton 2023 zit er weer op, het nieuwe seizoen 2023/2024 is gestart op zondag 20 augustus 2023. Ik hoop dat jullie een leuke zomervakantie hebben gehad en zin hebben in het nieuwe seizoen.

Ik vond het leuk om te zien dat De Altis tijdens veel dinsdag- en woensdagavonden goed gevuld was en dat we ongeveer 30 gastspelers hebben gehad. Het was deze zomer pas de tweede keer dat we in de zomer konden doorspelen. Mooi dat het Zomerbadminton zo’n succes is, en dat het kan in De Altis.

Met BC Randstad gaat het goed! We starten het nieuwe seizoen met rond de 200 leden en dat is heel wat jaar geleden. De laatste twee seizoenen in De Altis zijn we flink gegroeid.

De junioren (inclusief mini’s) zijn van 23 leden begin 2021/2022 naar 55 leden begin 2023/2024. We starten het seizoen met 12 minileden en 43 overige junioren, waarbij er 5 mini’s zijn doorgestroomd naar de junioren.

De senioren op dinsdag- en woensdagavond hebben sinds het voorjaar zelfs een ledenstop. Er zijn wel gestopte seniorleden vervangen door geïnteresseerden van de wachtlijst. Mooi! Als bestuur hebben we gezocht naar verlichting van de speelavonden. Met verschuiving van de competitietraining naar de donderdagavond in De Schilp en de start van beginners-/recreantentraining op dinsdag is daar een stap in gezet. We kijken hoe het uitpakt en volgen als bestuur de bezetting van hal goed. We onderzoeken nog andere mogelijkheden voor extra speelruimte, zodat we meer seniorleden kunnen hebben.

Let wel, bij de mini’s, de junioren en de senioren “dinsdagnamiddag-groep” is er ‘gewoon’ ruimte voor nieuwe leden. Dat vind ik een mooie ontwikkeling, dat we in het tweede kwartaal voorzichtig gestart zijn met de dinsdagnamiddag-groep voor senioren. We hebben de eerste nieuwe leden voor de dinsdagmiddag (17:00 - 18:30).

Zondag 17 september start ook alweer de eerste speelweek van de senioren najaarscompetitie met net als vorig seizoen 7 teams en de jeugdcompetitie met 8 teams (vorig jaar 3). De jeugdcompetitie is vernieuwd, met in bepaalde klassen 6 in plaats van 8 partijen, genderneutrale teams en zelfs kortere games en kleinere speelvelden. Ik benieuwd hoe dat gaat!

De sport is in ieder geval in ontwikkeling, dat zie je ook terug op andere gebieden bij Badminton Nederland met de trainingsprogramma’s van Bamito, AirBadmintontoernooien en verschuiving van de Dutch open (weekend van 14 en 15 oktober) naar Den Bosch met nieuwe sponsors.

Ten slotte wil ik vast de aandacht vestigen op de aandacht die we bij BC Randstad binnenkort gaan geven aan Sociale Veiligheid bij onze vereniging. In het voorjaar hebben we aandacht gegeven aan de omgangsregels rondom het speelbord van de senioren. Begin september vragen we aandacht voor maatschappelijk aanvaardbaar gedrag in bredere zin. Dat is continu belangrijk, maar het is goed om er minimaal een keer per jaar speciaal bij stil te staan.

Ik wens iedereen een gezond, sportief, veilig maar natuurlijk ook plezierig seizoen 2023/2024 toe!

Peter Oosterwijk, Voorzitter  

START SPEELMOMEMENTEN 2023/2024

De eerste speelmomenten van seizoen 2023/2024 in De Altis (tenzij anders aangegeven), met wijzigingen in rood, zijn:
Mini’s:

 • Zondag 20/8 09:00 - 10:15 Training
 • Dinsdag 22/8 17:30 - 18:30 Training

Junioren:

 • Zondag 20/8 09:00 - 12:00 Training en vrij spel
 • Dinsdag 22/8 18:30 - 19:30 Training en vrij spel

Senioren – namiddaggroep:

 • Dinsdag 22/8 17:00 - 18:30 Vrij spel met begeleider (ruimte voor nieuwe leden)

Senioren:

 • Dinsdag 22/8 19:30 - 23:00 Vrij spel (ledenstop, wel wachtlijst)
 • Dinsdag 22/8 19:30 - 20:30 Beginners- & Recreantentraining (nieuw)
 • Woensdag 23/8 19:30 - 23:00 Vrij spel (ledenstop, wel wachtlijst)
 • Woensdag 23/8 19:15 - 20:15 en 20:15 - 21:15 Beginners- & Recreantentraining (de gebruikelijk groepen)
 • Dinsdag 29/8 20:30 - 22:00 Extra training (voor wie zich heeft ingeschreven bij de TC)
 • Donderdag 31/8 19:30 - 20:45 en 20.45 - 22.00 Competitie training, in De Schilp (voor wie zich heeft ingeschreven, twee groepen via informatie van de TC)

Eerste competitie thuiswedstrijden – senioren en junioren:

 • Zondag 17/9 09:30 Junioren (competitieschema per team volgt), einde tussen 11:30 en 12:30
 • Zondag 17/9 11:30 Senioren (competitieschema per team op toernooi.nl), tot uiterlijk 15:00

Kijk voor meer informatie over speeldagen en speeltijden in 2023/2024 onder het menu Senioren/Speeltijden en Junioren/Speeltijden.

VERANDERINGEN TEN OPZICHTE VAN VORIG SEIZOEN

Ten opzichte van 2022/2023 zijn er in 2023/2024 de volgende veranderingen:

Junioren

 • Speeltijd junioren van 09:00 - 12:00 in plaats van 09:00 - 11:30 in ‘niet-competitieweken’
  Door het groter aantal leden gaan de junioren (net als een paar jaar geleden) weer 3 uur spelen. Er is dan tussen trainen en partijtjes spelen ook pauze. In het laatste halfuur zijn er geen trainingsgroepen, maar wel ladderwedstrijden en vrij spel waarbij junioren uit verschillende trainingsgroepen met en tegen elkaar kunnen spelen.
 • In competitieweken op zondag geen training teams
  In competitieweken blijft de eindtijd voor junioren die in die week geen competitie spelen 11:30. Als je team in een weekend competitie speelt dan heb je op zondag geen training. Tussen 09:00 - 11:30 kun je wel komen spelen (partijtjes spelen). Hierdoor kan de baanruimte beter verdeeld worden.
 • Competitieperiode “jeugd” medio september tot medio maart
  Vanaf seizoen 2023/2024 is de door BN een paar jaar geleden ingezette verschuiving van de jeugdcompetitie van het voorjaar naar het najaar afgerond. Er zijn 8 speelweken van medio september t/m november (1e fase) en 6 speelweken van begin januari tot medio maart (2e fase). In december zijn er geen wedstrijden, zodat alle teams zich dan via de training goed kunnen voorbereiden op de tweede fase. Door de kortere speelperiode (vooral de 2e fase is helaas korter) is het aantal ontmoetingen verlaagd van 17 naar 13.
 • Jeugdcompetitie – aangepaste regels
  BN heeft de opzet van de jeugdcompetitie herzien. De nieuwe klassen zijn:
  • A Instroom sterke 17- en 18-jarigen – veren shuttles, 8 jongens- en meisjespartijen
  • B Instroom 17 en 18 jaar – nylon of veren shuttles, genderneutraal, 8 partijen
  • C Instroom 15 en 16 jaar – nylon shuttles, genderneutraal, 8 partijen
  • D Instroom 13 en 14 jaar – nylon shuttles, genderneutraal, 6 partijen
  • Goud Instroom 11 en 12 jaar – nylon shuttles, genderneutraal, 6 partijen met maximaal 3 games t/m 15 punten
  • Zilver Instroom 9 en 10 jaar – nylon shuttles, genderneutraal, aangepast kleiner speelveld, 6 partijen met maximaal 2 t/m 11 punten

Het betekent dat de ontmoetingen in klasse D, Goud en Zilver korter gaan duren en dat de teams in die klassen maar uit drie spelers hoeven te bestaan. De JC kiest voor 4 spelers per team zodat er niet snel een invaller nodig is.

 • Competitieperiode “opstap” begin januari tot medio maart
  De opstapcompetitie was altijd van februari t/m mei, maar sluit vanaf dit seizoen aan op de 2e fase van de jeugdcompetitie en de regels van jeugdcompetitie klasse Goud. Dat betekent dat het aantal ontmoetingen van 8 of 10 naar 6 gaat en de ontmoetingen korter duren. Waarschijnlijk zullen nieuwe competitiespelers na 1 jaar opstap gaan doorstromen naar de jeugdcompetitie (in plaats van na 2 jaar).
 • Deeldiploma’s vanaf medio maart
  Door de aangepaste competitieperiode is er in de periode medio maart t/m juni ruimte voor het trainen voor deeldiploma’s van Badminton Nederland. Dat is voor corona voor het laatst gebeurt. De examens zullen in juni zijn. De JC gaat in de loop van het seizoen na wie examen kan doen. Een deeldiploma halen is vooral leuk en geen verplichting.
 • Mini’s zondag eindtijd 10:15
  Door de groei van het aantal junioren stoppen de mini’s op zondag in principe om 10:15 uur. Vorig seizoen werd (door een deel) wat doorgespeeld omdat er ruimte was.

Senioren

 • Dinsdagnamiddag-groep opgestart
  Eind vorig seizoen is de dinsdagnamiddag-groep van de senioren opgestart. Er waren nog niet veel spelers, maar de eerste “dinsdagnamiddag-leden” (€ 100,-  per seizoen) hebben het inschrijfformulier ingeleverd! In de zomer is deze groep ook doorgegaan. Er is hier ruimte voor nieuwe leden, dus als jullie belangstellenden kennen: geef het door. In oktober start er een Probeerbadminton groep op dinsdagnamiddag. Mooi als dit een vaste speelgroep wordt.
 • Seniorentrainingen verschoven – dag/locatie
  Door de toename van het aantal seniorleden zijn er financiële middelen om op donderdagavond De Schilp te huren voor 2 groepen competitietraining op 7 banen. Daarnaast was de Extra training (tegen een extra bijdrage) op donderdag in Den Hoorn vorig seizoen geen succes. In 2023/2024 zijn beide trainingen verschoven:
  • Competitietraining (op inschrijving)
   • Donderdag
   • De Schilp
   • 31/8 t/m 22/2
   • 1e groep 19:30 - 20:45
   • 2e groep 20:45 - 22:00
   • In de wintermaanden is er een aantal weken met afwijkende tijden. De TC houdt de deelnemers op de hoogte.
  • Extra training (op inschrijving en trainingsbijdrage)
   • Dinsdag
   • De Altis
   • 29/8 t/m 27/2
   • 20:30 - 22:00
   • Maximaal 4 banen
  • Voorjaarscompetitietraining (op inschrijving)
   • Dinsdag
   • De Altis
   • 29/2 t/m 9/7
   • 20:30 - 21:30
   • Maximaal 4 banen
 • Andere trainers bij de senioren
  De senioren-competitietraining en senioren-Extra training verschuiven niet alleen van locatie en speeldag. Beide trainingen worden vanaf de 2023/2024 gegeven door twee nieuwe trainers:
  - competitietraining, donderdag, door Marcel Bijen
  - extra training, dinsdag, door Edwin Koning.
  Dat betekent dat we als TC/bestuur na vele jaren afscheid hebben genomen van André als trainer bij BC Randstad.
 • Beginners- & recreantentraining op dinsdagavond
  Voorgaande seizoenen was er alleen op woensdag training voor beginners en recreanten. Vanaf 2023/2024 kunnen nieuwe leden en niet-competitiespelers ook op dinsdag trainen: van 19:30 - 20:30 (maximaal 3 banen).
SEIZOENSINFORMATIE OP DE WEBSITE

Informatie over speelmogelijkheden, lid worden, opzeggen, junioren, senioren, activiteiten etc. kun je vinden op deze website. Check de website voor informatie over 2023/2024 en doe dat ook gedurende het seizoen!

Fijn om te weten: teksten op de website kunnen in het Engels worden weergegeven door rechts onderaan op “EN” te klikken!

Enkele handige verwijzingen:

 • Waar moet je zijn met een vraag en hoe kun je iemand bereiken?
  • Kijk onder menu Vereniging bij:
   • Bestuur (namen, functies, e-mailadressen/telefoon, foto’s; bestuursleden in de hal te herkennen)
   • Commissies (namen en e-mailadressen; wat een commissie doet)
   • Contact (onderwerpen met contactpersoon, en -gegevens)
 • Informatie over de Algemene Leden Vergadering vind je onder: Vereniging/ALV
 • Informatie over speeltijden, -dagen en -periode:
 • BC Randstad draait op vrijwilligers; wat kun je doen om te helpen?
VRAGEN?

Voor vragen kun je natuurlijk terecht bij het secretariaat. Junioren en ouders kunnen ook terecht bij de juniorencommissie. Zie hier de contactmogelijkheden.

Vriendelijke groeten,

Bestuur BC Randstad