Opzeggen

Natuurlijk kan het zijn dan je het lidmaatschap van BC Randstad wil beëindigen. Het opzeggen moet schriftelijk per e-mail (of per post) bij het secretariaat worden gedaan. Het kan niet mondeling, omdat uit onze administratie aantoonbaar moet blijken dat een lidmaatschap beëindigd is.

Secretariaat BC Randstad:
H. Marsmanplantsoen 24
2548 EJ Den haag

secretariaat@bcrandstad.nl

Houd bij het opzeggen rekening met:
- De minimale periode van één jaar lidmaatschap van BC Randstad
- Opzeggen kan per ieder maandeinde
- Er geldt een opzegtermijn van drie maanden.

Na ontvangst van jouw schriftelijke opzegging ontvang je een schriftelijke reactie van het secretariaat. Mocht je echter deze schriftelijke reactie na 2 weken niet ontvangen hebben dan verzoeken wij je z.s.m. contact op te nemen met een van onze bestuursleden. Bij het einde van je lidmaatschap wordt de betaalde waarborgsom verrekend met de resterende termijn(en) waarover contributie is verschuldigd en nog eventueel te innen bijdragen.