Opzeggen

Natuurlijk kan het zijn dan je het lidmaatschap van BC Randstad wil beëindigen. Het opzeggen moet schriftelijk per e-mail bij het secretariaat worden gedaan. Het kan niet mondeling, omdat uit onze administratie aantoonbaar moet blijken dat een lidmaatschap beëindigd is.

Secretariaat BC Randstad:
secretariaat@bcrandstad.nl

Houd bij het opzeggen rekening met:
- De minimale periode van één jaar lidmaatschap van BC Randstad
- Opzeggen kan per ieder maandeinde
- Er geldt een opzegtermijn van drie maanden.

Na ontvangst van jouw opzegging per e-mail ontvang je een reactie per e-mail van het secretariaat. Mocht je echter deze reactie na 2 weken niet ontvangen hebben dan verzoeken wij je z.s.m. contact op te nemen met een van onze bestuursleden. Bij het einde van je lidmaatschap wordt de betaalde waarborgsom verrekend met de resterende termijn(en) waarover contributie is verschuldigd en nog eventueel te innen bijdragen.