Sociale veiligheid

Als vereniging beoogt BC Randstad dat de fysieke en sociale veiligheid is gegarandeerd. BC Randstad werkt als vereniging met en voor minderjarigen en heeft een grote seniorengroep. Voor beide afdelingen is zorgen voor een veilige omgeving waarin kinderen/jongeren en volwassenen kunnen sporten heel belangrijk. Het gaat dan niet alleen om een fysiek veilige (sport)omgeving en veilige materialen, maar ook om het gedrag tussen leden, gedrag van bestuur, commissies, trainers en begeleiders en het voorkomen van (seksueel) misbruik.

BC Randstad heeft omgangs- en gedragsregels die gelden voor alle leden en een gedragscode voor de vrijwilligers. De omgangs- en gedragsregels bieden duidelijkheid over wat alle leden van elkaar mogen verwachten, en zijn hierna vermeld. Bij vragen daarover kun je natuurlijk altijd terecht bij het bestuur!  De gedragscode voor vrijwilligers bevat een gedragsverklaring die alle vrijwilligers uit het bestuur, uit commissies, vaste begeleiders en trainers ondertekenen. Het streven is dat ondertekening jaarlijks gebeurd, zodat er voor alle betrokken een “besefmoment” voor wat betreft de gedragsregels.

Vertrouwenscontactpersonen

Binnen de vereniging zijn vertrouwenscontactpersonen aangesteld die fungeren als eerste aanspreekpunt en klankbord bij meldingen over gedrag:

-     Nelleke Breeschoten (speelt vooral op zondag, dinsdag)
-     Reina Roos (speelt vooral op woensdag)
-     Paulien Hoogerbrugge (is er vooral op zondag, bij de junioren).

Ieder lid van BC Randstad kan een vertrouwenscontactpersoon vertrouwelijk benaderen of vertrouwelijk e-mailen via e-mailadres: vpbcrandstad@gmail.com

Een vertrouwenscontactpersoon is een luisterend oor en geeft gevraagd advies. Er gebeurt daarna alleen iets met de melding als de melder dat zelf wil. Het e-mailadres valt buiten beheer van de bcrandstad.nl-adressen. De e-mails naar dit adres kunnen dus door niemand anders als de vertrouwenscontactpersonen gelezen worden!

Omgangs- en gedragsregels
Voor een veilige sportomgeving en om met plezier te kunnen te spelen, is een goede omgang en respect voor elkaar onontbeerlijk. Daarom gelden binnen BC Randstad de volgende gedragsregels waaraan alle leden zich moeten houden. Deze zijn deels strikt (zoals maatschappelijk verantwoord gedrag) en deels vooral sfeerbepalend.

 • Omgangs- en gedragsregels - maatschappelijk verantwoord
  1. Leden en gasten passen ‘maatschappelijk geldende’ gedragsregels jegens elkaar toe. Dat betekent bijvoorbeeld geen onsportief en onfatsoenlijk gedrag, geen grof taalgebruik en niet pesten.
  2. Badminton is geen contactsport. Leden hebben geen fysiek contact, tenzij dat met wederzijds goedvinden gebeurt, op de club bijvoorbeeld om een techniek uit te leggen.
  3. Trainers, begeleiders en bestuurs- en commissieleden houden zich aan de gedragscode voor vrijwilligers. Natuurlijk zijn tijdens trainingen verbale instructies op sportief gebied en correctie van gedrag mogelijk. Ook zijn bijvoorbeeld correcties op het gedrag van minderjarigen mogelijk. Maar trainers, begeleiders en bestuurs- en commissieleden hebben vanuit de rol die ze bekleden een specifiek positie ten opzichte van de leden, waarbij extra zorgvuldigheid in contacten met de leden van belang is.
 • Omgangs- en gedragsregels tijdens speeldagen
  1. Pas de ‘maatschappelijk geldende’ gedragsregels jegens elkaar toe (zie hierboven).
  2. Verhang geen spelerspasjes van anderen!
  3. Stop niet voordat de 20 minuten speeltijd om zijn om met voorsprong als eerste bij het baanreserveringsbord te komen.
  4. Als het aan het begin van de speeldag rustig is, hang je spelerspasje dan niet alvast op een later tijdstip op waardoor je langer door kan spelen.
  5. Speel ook met nieuwe leden.
  6. Als je van jezelf vindt dat je tot de “betere” spelers behoort, wees dan ook zo sportief en speel ook met “minder goede” spelers. Realiseer je dat je zelf ook eens bent begonnen en dat je spelpeil is verhoogd door tegen ‘betere’ spelers te spelen.
  7. Rouleer regelmatig en speel niet de hele speeldag met hetzelfde groepje.
  8. Ren niet, alsof je een olympische limiet moet halen, naar het spelersbord.
  9. Duw geen andere spelers omver om bij het spelersbord te kunnen.
  10. Haal je kaartje niet weg als er spelers bij je hebben gehangen waar je liever niet mee of tegen speelt.
  11. Speel je als laatste? Veeg de veertjes van verenshuttles aan richting berging en zuig deze op (zwabber en stofzuiger staan in de berging).
  12. Speel je als laatste op een rij banen? Ruim met de medespeler(s) het net op en breng het naar de berging.
 • Omgangs- en gedragsregels voor competitiespelers
  1. Kom op tijd.
   Zorg dat je op tijd aanwezig bent. In principe dient het hele team een kwartier voor de wedstrijd speelklaar aanwezig te zijn bij uit- en thuiswedstrijden. Als je om wat voor reden niet op tijd kunt komen, meld dit dan aan de teamcaptain (senioren) of de coach (junioren). Zorg er als team in ieder geval voor dat de teammap aanwezig is en bij thuiswedstrijden ook de shuttles. Het niet op tijd komen veroorzaakt niet alleen frustraties bij tegenstanders maar ook bij teamgenoten. Zorg er ook voor om speelklaar te zijn als je eigen partij begint; wachten vindt niemand leuk.
  2. Laat iets weten bij verhindering.
   Licht bij verhindering altijd een TC-lid (senioren) of de coach (junioren) in zodat deze voor vervanging kan zorgen.
  3. Tellen bij thuiswedstrijden.
   Tellen bij thuiswedstrijden is een verplichting. Van elk teamlid wordt verwacht dat hij/zij telt; spreek van tevoren af wie wat telt. Als je telt doe dit dan geconcentreerd en vooral ook eerlijk. Verlaag je niet tot het niveau van iemand die volgens jou onpartijdig telt.
  4. Gedraag jezelf.
   Speel zo sterk als je kunt, maar probeer je ook tijdens de wedstrijden te gedragen. Denk erom dat je het visitekaartje van de vereniging bent (zie ook de maatschappelijk verantwoordde regels).
  5. Daarnaast gelden er een aantal gebruiken tijdens de competitie waar alle deelnemers zich aan houden.
   - Dragen van de clubkleding;
   - Helpen bij het klaar maken en opruimen van de zaal bij thuiswedstrijden;
   - De tegenstanders wat te drinken aanbieden bij thuiswedstrijden, in de kantine, waarbij in principe het hele team aanwezig is.

  Sancties

  Onfatsoenlijk gedrag dat niet past in de ‘maatschappelijk geldende’ gedragsregels jegens elkaar kan leiden tot klachten bij het bestuur (al of niet via de vertrouwenscontactpersonen). Het reageren op een klacht over gedrag gebeurt door het bestuur en alleen het bestuur mag maatregelen tegen onfatsoenlijk nemen. Dat kan in het uiterste geval ook door een sanctie op te leggen (zoals bijvoorbeeld een schorsing). Natuurlijk rekent BC Randstad erop dat al haar leden, vanuit een functie binnen de club of als ‘gewoon’ lid, zich fatsoenlijk tegenover gedragen en er geen scnaties nodig zijn.