Deeldiplomas

Badminton Nederland (BN) heeft een systeem van deeldiploma’s ontwikkeld voor junioren. Via het “Bamito”-trainingsprogramma van BN (gelanceerd in 2021) zijn per Bamitokleur ook diploma’s te halen. Vanwege de motiverende werking tijdens de training, ook voor junioren ouder dan 12 jaar, gebruikt de juniorencommissie (JC) nog de deeldiploma-opzet voor alle junioren. Na december 2019 heeft de JC door verschillende omstandigheden geen deeldiploma examens meer georganiseerd, maar vanaf het seizoen 2023/2024 is er ruimte om voor de deeldiploma’s te trainen en om examens te organiseren.

Doel

De deeldiploma’s zijn een aantrekkelijke vorm om spelenderwijs badmintontechnieken te leren. Afhankelijk van de vaardigheden die de junioren in een trainingsgroep beheersen, bepalen de trainers voor welk deeldiploma een trainingsgroep gaat. Er zijn zes deeldiploma’s: 1, 2, 3, 4 ,5 en 6. Deeldiploma 5 en 6 vereisen vergaande badmintonvaardigheden. Van deze twee deeldiploma’s zal de JC niet vaak een examen organiseren. Het doel is dat de JC met de trainers alleen junioren uitnodigt om examen te doen voor een deeldiploma, als zij weten dat het qua vaardigheden haalbaar is. In principe moeten alle deelnemers aan een examen, dat dus kunnen halen. Maar er moet natuurlijk wel goed voor getraind worden, en tijdens het examen moeten de oefeningen serieus uitgevoerd worden. Deelnemen aan het examen is niet verplicht, maar wel heel leuk en nuttig. Eigenlijk doet iedereen altijd mee!

Aanpak

Alle deelnemers trainen minimaal 8 weken op de stof van het examen. Daarbij zit ook uitleg, zodat de trainers wat meer praten bij de baan dan normaal. Daarnaast kunnen alle deelnemers (en ouders) de exameneisen, de aanbevelingen en ook de beoordelingscriteria (die de examinatoren checken bij de uitvoering van de oefeningen tijdens het examen) van tevoren lezen. Kijk onder Junioren/Deeldiploma en download het deeldiploma waar je examen in doet.

Een paar weken voor het examen beoordelen de trainers per junior na of het examen haalbaar is. Alle deelnemers ontvangen vervolgens een brief van de JC met de uitnodiging voor het examen (inclusief tijdstip en toelichting). Ouders en verzorgers zijn van harte uitgenodigd om vanaf de tribune te kijken naar het examen en de diploma-uitreiking.

2023/2024

De examendagen in 2023/2024 zijn:

  • 23 juni - deeldiploma 2 (trainingsgroep 5) en deeldiploma 4 (trainingsgroep 6)
  • 30 juni - deeldiploma 1 (trainingsgroepen 2 t/m 4).

Het is niet zeker dat alle junioren uit een trainingsgroep een uitnodiging krijgen voor het examen. Bijvoorbeeld als iemand, tijdens de periode waarin de deeldiploma oefenstof getraind wordt, minder dan 2/3 van de keren aanwezig is tijdens de training. Dan wordt het lastig om het examen met succes af te leggen. De brief met de uitnodiging voor het examen verwacht de JC ongeveer 16 juni 2024.

Voor vragen over de deeldiploma’s kun je natuurlijk terecht bij je trainer of bij iemand van de JC.