Trainingen

Wil je jouw spelniveau en ook spelplezier, verhogen? Dan kan je deelnemen aan verschillende trainingen. BC Randstad onderscheidt de volgende trainingsgroepen voor senioren:

Beginners training: Voor iedereen die “net” lid is geworden en zo goed mogelijk een basis wil creëren om te badmintonnen.
Recreanten training: Voor iedereen die geen competitie speelt (of reserve is voor de competitie en een vergelijkbaar niveau heeft) en verder wil dan de basistechnieken.
Competitie training: Voor gevorderde spelers die competitie spelen (of reserve zijn), waarbij er aandacht is voor techniek, tactiek en conditie.
Extra training: Voor gevorderde spelers die elke week extra willen trainen.

De technische commissie (TC) senioren organiseert de seniorentrainingen. Seniorleden zijn vrij om wel of niet gebruik te maken van trainingsfaciliteiten, maar moeten zich wel via het inschrijfformulier van de TC opgeven. De trainingsfaciliteiten zijn bij BC Randstad inbegrepen bij de contributie, met uitzondering van de Extra training!
Meestal is het duidelijk aan welke training een seniorlid kan meedoen, maar anders bepaalt de Technische Commissie (TC) wie in welke groep traint. Voor vragen over de senior trainingen kun je terecht bij de TC (zie de contactpagina).

Beginners training (dinsdag en woensdag)
V
oor beginnende spelers is er een speciale beginnerstraining. De training is gericht op de basisslagen, samenspel en spelregels. Deze training is van eind augustus tot en met eind juni in sportcomplex De Altis. Nieuwe spelers kunnen zich, ook gedurende het jaar, bij de TC melden en daarna meedoen. Na deze training kan je, in overleg met de TC, overstappen naar de recreantentraining.

Recreanten training (dinsdag en woensdag)
D
e recreantentraining richt zich voornamelijk op het vergroten van de techniek en beter samenspel. Deze training is van eind augustus tot en met eind juni in sportcomplex De Altis. Nieuwe spelers kunnen zich, ook gedurende het jaar, bij de TC melden en daarna meedoen.

Competitie training (donderdag)
Competitiespelers trainen van eind augustus tot en met februari op de donderdagavond in sportcomplex De Schilp. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen organiseert de Technische Commissie (TC) één of twee trainingsgroepen van 1 uur en 15 minuten tot anderhalf uur en bepaalt wie in welke groep traint. Dit wordt voor aanvang van de trainingsperiode bekend gemaakt. Aan deze competitie training kunnen in overleg met de TC ook reservespelers deelnemen. Voor een verlenging van deze training na februari is mogelijk wel een kleine extra bijdrage verschuldigd die jaarlijks wordt vastgesteld en voor inschrijving van de verlenging van de training wordt gecommuniceerd.

Extra training (dinsdag)
Spelers die naast de competitie training een extra training willen volgen kunnen zich hiervoor opgeven bij de TC. Deelname aan deze training is niet gratis (niet inbegrepen in de contributie) en in principe alleen geschikt voor gevorderde spelers. De extra training wordt gegeven van begin september t/m februari op dinsdagavond in sportcomplex De Altis.