Bestuur

Als vereniging heeft BC Randstad een door de leden gekozen bestuur, dat verantwoordelijk is voor de voortgang van de vereniging voor zowel nu als voor de toekomst. Door het bestuur worden de contacten richting de gemeente en de badmintonbond onderhouden, beleidsplannen opgesteld en, na goedkeuring door de leden, geïmplementeerd en bewaakt het bestuur de dagelijkse gang van zaken.


Naam
Functie
Telefoon / eMail

Peter Oosterwijk

Voorzitter

06-46346744
voorzitter@bcrandstad.nl

Marcel van Velzen

Vicevoorzitter

06-31791484

Gonny van der Roest

Secretaris

06-12501912
secretaris@bcrandstad.nl

René Buijs

Penningmeester

070-3908906
penningmeester@bcrandstad.nl

Leo Hoogerbrugge

Algemeen bestuurslid namens de Technische Commissie

tc@bcrandstad.nl

Chris van Dop

Algemeen bestuurslid namens de Junioren Commissie

06-31639797
jc@bcrandstad.nl