Bestuur

Als vereniging heeft BC Randstad een door de leden gekozen bestuur, dat verantwoordelijk is voor de voortgang van de vereniging voor zowel nu als voor de toekomst. Door het bestuur worden de contacten richting de gemeente en de badmintonbond onderhouden, beleidsplannen opgesteld en, na goedkeuring door de leden, geïmplementeerd en bewaakt het bestuur de dagelijkse gang van zaken.


Naam
Functie
Email

Peter Oosterwijk

Voorzitter

voorzitter@bcrandstad.nl

Gonny van der Roest

Secretaris

secretaris@bcrandstad.nl

René Buijs

Penningmeester

penningmeester@bcrandstad.nl

Leo Hoogerbrugge

Algemeen bestuurslid namens de Technische Commissie

tc@bcrandstad.nl

Chris van Dop

Algemeen bestuurslid namens de Junioren Commissie

jc@bcrandstad.nl

Marcel van Velzen

Algemeen bestuurslid ondersteunend