Trainingen

Alle junioren (inclusief overgangsleden) en mini’s doen mee aan de training op zondagochtend in De Altis. Daarnaast trainen alle junioren en mini’s op dinsdagavond in De Altis, waarbij de overgangsleden die competitie spelen bij de senioren aan de senioren- competitietraining meedoen. De andere overgangsleden kunnen gewoon meedoen met de juniorentraining. De mini’s trainen op zondag en dinsdag in een aparte trainingsgroep met een eigen trainingsprogramma.

MINI’S TRAINING – ZONDAG EN DINSDAG:

– voor alle mini’s
– training volgens het Bamito-programma van Badminton Nederland toe: veel bewegen in allerlei badmintongerichte oefeningen met gebruik van veel materialen, waaronder ook rackets, ook in kleine maten.
– training met conditiespellen en parcours als één groep en daarna technische oefeningen in verschillende stations met kleine groepjes
– een vaste trainer op zondag en een andere vaste trainer op dinsdag, met begeleiders uit een poule

Junioren Training – Seizoensblokken

Gedurende het seizoen zijn er twee “trainingsblokken”:

  1. Periode medio augustus – medio maart

In deze periode zijn de juniorencompetities.

Jeugdcompetitie (medio september – medio maart)
De teams zijn bij de start van het seizoen bekend. In deze periode trainen de spelers met hun teams, zodat de trainingsgroepen ingedeeld zijn op basis van de competitie-teamindeling. Door de competitiereglementen is deze indeling niet als eerste op sterkte van de spelers, maar meer op leeftijd. De trainers besteden in deze periode bijvoorbeeld extra aandacht aan de dubbelcombinaties waarin de teams spelen en dingen die tijdens de competitie niet goed gaan, vooral op de zondag. Daarnaast is er aandacht voor looptechnieken en conditie, wat ook nodig is tijdens de competitie. In een speelweek is er op zondag in principe geen training voor een team.

Opstapcompetitie en nieuwe leden
De junioren die vanaf januari opstapcompetitie spelen trainen in een eigen groep met dezelfde aandachtsgebieden als voorbereiding op de competitie, zijn als toegevoegd aan een groep met jeugdcompetitiespelers waar zij qua niveau het beste bij passen. Nieuwe leden trainen in deze periode zoveel mogelijk in ♪één groep, waarbij er extra aandacht is voor basistechnieken en de service/opslag. Op dinsdag trainen nieuwe leden mee vanaf het moment dat de opslag redelijk goed kan worden uitgevoerd (de trainer bepaalt dat) en dan zitten zij in de groep waar ook de opstapspelers in zitten. Minimaal vanaf december, als de opstapteams bekend zijn, trainen de opstapspelers met hun teams.

  1. Periode medio maart – eind juni 

Na de competitieperiode zijn de trainingsgroepen ingedeeld op sterkte en potentie van de spelers. Dat betekent dat er een wijziging in de samenstelling van de training kan zijn (vooral op zondag). De training heeft in deze periode meer focus op slag- en looptechniek. Daarbij volgt de training in (een deel van) deze periode het programma van de BN-deeldiploma’s. In principe kan elk seizoen een deel van de junioren examen doen voor een BN-deeldiploma (in juni). Wie dat zijn en op welke datum in het seizoen, dat maakt de JC in het voorjaar bekend.

Junioren training – zondag:

– voor alle junioren en overgangsleden
– training in verschillende groepen op sterkte en/of met de spelers per competitieteam
 spelenderwijs worden basistechnieken en spelregels geleerd
 naarmate het juniorlid verder vordert, wordt het programma aangepast om het spelniveau van de junior zo hoog mogelijk te krijgen.

Junioren training – dinsdag:

– voor junioren (en overgangsleden die niet meedoen met de seniorentraining)
– training in twee grote groepen, dus meer niveauverschil binnen de trainingsgroep dan op zondag
– de overgangsleden die senioren competitie spelen, trainen op een later tijdstip op dinsdag in principe mee met de senioren-competitietraining.
– intensieve training voor een grote groep met één trainer en (eventueel) een begeleider
– de oefeningen kunnen wel op eigen niveau uitgevoerd worden.

Senioren (Najaars) competitie training – donderdag:

– ook voor junioren die meedoen aan de senioren najaarscompetitie
– aandacht voor techniek, tactiek en conditie.

De Technische Commissie (TC) senioren bepaalt wie in welke groep traint. Aan deze training kunnen in overleg met de TC ook reservespelers deelnemen. De Juniorencommissie (JC) draagt junioren voor om deel te nemen aan de senioren (najaars) bondscompetitie en daarmee ook aan deze training. Dat is fan feitelijk de derde training voor deze overgangsleden (naast die op zondag en dinsdag). De senioren geven zich via een inschrijfformulier van de TC op voor de training.

Extra training senioren – donderdag:

– voor senioren en
– (ver) gevorderde junioren die zijn geselecteerd door de Juniorencommissie, inclusief de overgangsleden die meedoen aan de senioren (najaars) bondscompetitie.

Senioren die naast de competitietraining (op donderdag) de extra training willen volgen, moeten zich hiervoor opgeven bij de Technische Commissie (senioren). De juniorencommissie nodigt de junioren, die in aanmerking komen voor deze training, uit mee te doen (wat dan feitelijk de vervanging van de juniorentraining op dinsdag is). Deelname aan de extra training is niet gratis en in principe alleen geschikt voor sterk gevorderde spelers. De extra training wordt gegeven op donderdagavond van begin september t/m januari.