Junioren

Een juniorlid is lid van de juniorenafdeling. Dat kan vanaf vijf jaar. Juniorleden van vijf tot en met zeven jaar zijn “mini” en volgen een specifiek trainingsprogramma. Een juniorlid wordt seniorlid per de eerste dag van het kwartaal nadat die 19 jaar is geworden: dan gaat automatisch het seniorlidmaatschap in en geldt de seniorencontributie, Het juniorlid mag dan de rest van het seizoen bij de junioren en de senioren spelen. Maar vanaf 16 jaar kan ieder juniorlid er zelf voor kiezen om overgangslid te worden.

De junioren spelen en trainen onder begeleiding op iedere zondagmorgen vanaf 09:00 (de eindtijd wisselt gedurende het seizoen) in sportcomplex De Altis te Rijswijk. In principe gaat het op zondagmorgen altijd door, ook in schoolvakanties, tenzij de juniorencommissie van tevoren heeft aangegeven dat er geen badminton is. Daarnaast trainen de junioren van eind augustus tot eind juni iedere dinsdagavond van 18:30-19:30 in sportcomplex De Altis. De juniorencommissie stuurt informatie aan juniorleden en ouders/verzorgers als ‘mededeling’ in een gesloten whatsappgroep, waaronder over eventueel afwijkende speeltijden.

De begeleiding van de junioren wordt verzorgd door de juniorencommissie die ook zorgt voor de contacten met de ouders/verzorgers. Voor de trainingen zijn er verschillende trainers. Daarnaast helpen enkele seniorleden en enkele ouders mee bij evenementen, maar vooral bij de begeleiding van competitieteams.

Heb je vragen? Ga dan naar de contactpagina en neem contact op met de juniorencommissie.

Gedragscode

BC Randstad heeft voor haar begeleiders en trainers een gedragscode opgesteld conform de door NOC*NCF opgestelde gedragsregels voor sportbegeleiders. Iedere juniorenbegeleider (inclusief teambegeleiders) en trainer bij BC Randstad heeft deze gedragscode ondertekend.

Overgangsleden

Ieder juniorlid dat 16 jaar is geworden en bij de juniorenafdeling speelt, kan ervoor kiezen om (per de eerste dag van het volgende kwartaal) overgangslid te worden. Een overgangslid is nog junior en behoudt alle rechten die een junior heeft, maar kan tevens gebruik maken van de speel- en trainingsmogelijkheden van de senioren! De juniorencommissie kan spelers jonger dan 16 jaar eventueel bij het bestuur voordragen als overgangslid.

mini-leden

Ieder juniorlid jonger dan 8 jaar is mini-lid bij de juniorenafdeling. Voor mini-leden gelden kortere speeltijden, een apart trainingsprogramma en een lagere contributie. De juniorencommissie bepaalt wanneer een mini-lid jonger dan 8 jaar ‘normaal’ junior wordt, maar dat is uiterlijk per de eerste dag van het kwartaal nadat die 8 jaar is geworden.

Warming-up, training en vrijspelen

De warming up en de training op zondagmorgen en de training op dinsdag zijn voor alle junioren (inclusief mini-leden en overgangsleden), die aanwezig zijn, verplicht om aan mee te doen. De juniorencommissie gaat ervan uit dat alle junioren zo veel mogelijk komen trainen en spelen, en van tevoren afmelden als dat door bijvoorbeeld ziekte of vakantie niet kan. Naast de training is er ruimte om lekker partijen te spelen (“vrij spelen”). Dit kan door tijd te reserveren via een baanindelingssysteem. De begeleiders helpen hierbij en stimuleren de junioren om regelmatig te spelen.

Deeldiploma’s Badminton Nederland

Badminton Nederland (BN) heeft een systeem van deeldiploma’s ontwikkeld voor junioren. Deze zijn vanaf 2021 gekoppeld aan het “Bamito”-trainingsprogramma van BN. De deeldiploma’s zijn een aantrekkelijke vorm om spelenderwijs enige badmintontechnieken te leren. BC Randstad volgt dit systeem: junioren kunnen periodiek examen doen voor een diploma.

Juniorencompetities

Gedurende het seizoen organiseert Badminton Nederland een aantal competities, ook voor junioren: een opstapcompetitie voor beginnende spelers (in de periode van eind februari tot en met begin juni), “de” jeugdcompetitie voor meer ervaren spelers (in de periode van eind oktober tot en met eind april) en een recreanten-jeugdcompetitie (in de periode van eind februari tot en met begin juni). Alle junioren van BC Randstad doen in principe mee aan de juniorencompetities en de deelname aan de juniorencompetities is onderdeel van de contributie voor junioren. Overgangsleden kunnen in overleg met de juniorencommissie kiezen voor deelname aan de senioren (najaars) bondscompetitie (in de periode van medio september tot en met eind januari) in plaats van “de” jeugdcompetitie. De thuiswedstrijden van de junioren (en senioren) zijn op zondag (vanaf 10:30) in sportcomplex De Altis.

clubkampioenschappen

Tijdens het seizoen organiseert de juniorencommissie de “ClubKampioenSchappen (CKS) Junioren”. Hieraan doen alle junioren (inclusief mini-leden en overgangsleden) mee. In sterkteklassen strijden de junioren om de enkel- en dubbeltitels van het seizoen, waarbij leuke prijzen zijn te winnen. De winnaar en winnares van de hoogste klasse jongens en de hoogste klasse meisjes zijn de “Clubkampioenen” van het seizoen.

evenementen

Tijdens het seizoen zijn er verschillende activiteiten. Kijk onder “Activiteiten junioren” onder het menu Junioren op deze website of klik hier.