Junioren: Einde seizoen informatie

Martin DierikxNieuws

Beste junioren, mini’s en ouders en verzorgers,

In deze nieuwsflits van de juniorencommissie (JC) vind je informatie over:

 1. Spelen t/m 2 juli 2024 (junioren en mini’s)
 2. Clubkleding bestellen
 3. Kantine bij De Altis hal B
 4. Deeldiploma’s
 5. Eindevenement op 7 juli 2024
 6. Ladderwedstrijden (junioren)
 7. Zomerbadminton (junioren en mini’s)
 8. Start nieuwe seizoen (junioren en mini’s)
 9. Competitie 2024/2025 (junioren)

Hebben jullie vragen?

- Algemeen, training & spelen junioren, trainen mini’s, afmelden voor training, etc. via Chris
06-31 63 97 97 (WhatsApp of bellen) of JC@bcrandstad.nl

- Junioren competities: via Paulien 06-18 48 13 22

Kun je een keer niet komen op zondag of dinsdag? Meld je dan alsjeblieft altijd van tevoren af bij de JC in de zaal of via WhatsApp aan Chris (06-31639797).

1. SPELEN T/M 2 JULI 2024 (JUNIOREN EN MINI’S)

Het seizoen 2023/2024 zit er bijna op! Het laatste deel van het seizoen 2023/2024:

 • Zondag 9 juni: Clubtoernooi 2023/2024 (09:00-zeker 15:00) junioren, zie laatste nieuws in WhatsApp-groep JC (6 juni 2024) met bevestiging deelnemers en aandachtspunten. Minitraining 09:00-10:15 (m.u.v. de vier mini’s die meedoen aan het clubtoernooi). Geen training junioren.
 • Zondag 16 juni: Trainen en vrij spel mini's (09.00-10.15 uur) en junioren (de twee normale speelblokken). Ladderen junioren, zie punt 6.
 • Zondag 23 en 30 juni: Examens deeldiploma junioren, zie punt 4. Mini’s - Onderlinge spellencompetitie (09:00-10:15), met prijsjes op 30 juni. Training, vrij spel en ladders voor junioren die geen examen hebben.
 • Zondag 7 juli: Eindevenement 2023/2024 (09:45 - circa 20:00) junioren en mini’s, zie punt 5. Geen training junioren en mini’s.
 • Dinsdagen 11 juni – 2 juli: Training mini's (17:30-18:30). Training junioren (18:30-19:30).
 • Zondagen 16, 23 en 30 juni: “Proefles wachtlijst” junioren 13:00-14:15 (aparte groep die vanaf 25 augustus lid kan worden).

Kijk ook op www.bcrandstad.nl/Junioren/Speeltijden en ook op www.bcrandstad.nl/Junioren/Training.

2. CLUBKLEDING BESTELLEN

Iedereen die voor het eerst competitie speelt, krijgt een gratis shirt van de club. De nieuwe competitiespelers 2024/2025 hebben 2 juni gepast. Je kunt ook een vervangend of een extra shirt kopen. De voorraad is beperkt, zodat er circa één keer per jaar een pas- en bestelmogelijkheid is. Dit seizoen kan dat nog op zondag 9 juni 2024. Wil je een shirt kopen? Ga daarvoor naar Paulien of Chris.

3. KANTINE BIJ DE ALTIS HAL B

Op zondagen is onze kantine tijdens evenementen en in competitieweken geopend. Je kunt er dan terecht voor drinken en snoep. Tijdens speelweken van seniorencompetitie is er ook eten.

Op andere zondagen (met trainen en vrij spel van de mini’s en junioren) is de deur vanuit de zaal naar de kantine geopend. Ouders/verzorgers kunnen in de kantine zitten. Ook is het dan mogelijk om zelf koffie/thee uit de machine ‘te tappen’. Je kunt vooraf bij Chris van de JC muntjes kopen van € 2,00 per stuk, bij voorkeur minimaal drie stuks afnemen. Betaling gaat via pin in de kantine.

4. DEELDIPLOMA’S

Sinds april is de training gericht op de deeldiplomastof van Badminton Nederland. Er zijn zes deeldiploma’s. Voor junioren die op jonge leeftijd beginnen, is het in principe mogelijk om bij BC Randstad de eerste vier diploma’s te halen. Voor diploma vijf en zes is bij BC Randstad nog nooit examen gedaan, daar zijn meer technische vaardigheden voor het dubbelspel voor nodig.

BC Randstad traint vanaf een paar weken voor de start van de competitie en tijdens de competitie op samenspel tijdens de competitie en technische vaardigheden die daarvoor nodig zijn. In de periode waarin er geen competitie is, volgt BC Randstad tijdens de training de stof van de deeldiploma’s. Het zorgt voor een doel bij de training en meer focus bij de kinderen. Maar bovenal is het natuurlijk nuttig.

Meer informatie over deeldiploma’s (DD) is te vinden op de website: www.bcrandstad.nl/Junioren/ Deeldiplomas. De eisen per deeldiploma kun je downloaden door in het menu op Deeldiplomas te staan en niet met je muis te klikken (dan verschijnt rechts een menu met de vier deeldiploma’s).

Heb je nog vragen over de deeldiploma’s, ga dan naar je trainer. Je kunt ook bij de JC terecht.

Tijdslijn in juni:

 • Tot aan het examen op zondagen - training deeldiplomastof (behalve 9 juni), en deeldiploma 4 (groep 6) ook op dinsdagavond (laatste circa 40 minuten van de training).
 • Dinsdag 11 juni – peilmoment trainers/JC: aangezien een goede voorbereiding op het examen belangrijk is, weegt de opkomst tijdens de trainingen in de afgelopen maanden in belangrijke mate mee bij het bepalen wie een uitnodiging ontvangt voor het examen.
 • Zondag 16 juni - brief aan deelnemers en ouders/verzorgers (uitdelen in zaal), met uitnodiging voor het examen, tijdschema wie wanneer examen, en overige speelmogelijkheden op de examen dag.
 • Zondag 23 juni (DD2 en DD4) - 09:00-10:45 examen DD2, trainingsgroep 5. 10:45-12:30 examen DD4, trainingsgroep 6. 12:40 (ca.) Diploma-uitreiking.
 • Zondag 30 juni (DD1): - 09:00-10:30 examen DD1, eerste groep. 10:30-12:00 examen DD1, tweede groep. 12:00-13:30 examen DD1, derde groep. 13:30(ca.) Diploma-uitreiking. De indeling van trainingsgroep 2, 3 en 4 in de drie examengroepen volgt via de brief met de uitnodiging.
5. EINDEVENEMENT OP 7 JULI 2024

  Op 7 juli is van 09:45-circa 20:00 het Eindevenement 2023/2024. Vanaf 9 juni ontvangt iedereen een fysiek inschrijfformulier met informatie. Deze is vanaf dat moment ook te vinden op de website www.bcrandstad.nl/Junioren/Activiteiten. We hopen dat jullie allemaal meedoen op deze laatste dag van het seizoen 2023/2024. Uiterlijk op zondag 30 juni ontvangen we graag van iedereen een ingevuld inschrijfformulier, ook als je niet meedoet. We moeten tijdig het programma voorbereiden en inkopen doen. Als je later dan 30 juni inschrijft, kunnen we op voorhand niet garanderen dat je de gehele dag met alle activiteiten kunt meedoen.

  6. LADDERWEDSTRIJDEN (JUNIOREN)

  Op 16 juni starten met onderlinge ladderwedstrijden op zondag voor de junioren. Het zijn enkelpartijen, waarbij spelers elkaar uitdagen. Het doel is om 2 games t/m 11 punten te winnen. Als de uitdager wint dan neemt die de plek van uitgedaagde over op de ladder. De ladder vinden we als JC leerzaam, dus proberen we iedereen ladderwedstrijden te laten spelen. Om dat aan te moedigen is er een puntenprijs. Je krijgt punten voor veel spelen, vooral als je zelf iemand uitdaagt.

  De ladderperiode eindigt aan het einde van het seizoen 2024/2025. Op 16, 23 en 30 juni 2024 kan er geladderd worden en daarna weer in het nieuwe seizoen (in niet-competitieweken). Er zijn prijzen voor:

  • De jongen en het meisje die het hoogste staan op de ladder;
  • Puntenprijzen:
  • 1e prijs - de jongen en het meisje met het hoogste aantal punten
  • 2e prijs - de speler die daarna de meeste punten heeft
  • 3e prijs - de speler die daarna de meeste punten heeft.
  7. ZOMERBADMINTON (JUNIOREN EN MINI’S)

   Na zondag 7 juli is er een zomerstop tot en met dinsdag 20 augustus 2024. In die periode is er geen training voor junioren en mini’s. Maar in die periode kun je wel badmintonnen op de dinsdagen. Aan- en afmelden voor Zomerbadminton is NIET nodig!

   Het “Zomerbadminton” voor junioren en mini’s is in De Altis:

   • Op dinsdagen 16, 23 en 30 juli, en 6, 13 en 20 augustus (niet: 9 juli, dan is De Altis gesloten vanwege onderhoud)
   • Van 18:30-19:30
   • Waarbij ieder lid van 18 jaar en jonger per speeldag gratis 1 gastspeler van 18 jaar of jonger per speeldag mee mag nemen
   • Bij een mini mag de gast ook een ouder/verzorger zijn
   • Let op: er is dus geen training, alleen vrij spel
   • Er is wel 1 begeleider aanwezig.

   Zie ook de informatie die vanaf eind juni beschikbaar is op de website www.bcrandstad.nl (knop Zomerbadminton in de menubalk).

   8. START NIEUWE SEIZOEN 2024/2025 (JUNIOREN EN MINI’S)

   Na de zomerstop start het nieuwe seizoen voor mini’s en junioren weer op zondag 25 augustus 2024:

   • Zondagen (De Altis)

   - Mini's, 09:00-10:15, training (tot 10:00 training en daarna overspelen)

   - Junioren, training en vrij spel, in twee grote groepen in ochtend en eerste helft van de middag, herziene speeltijden volgen in juli. Iedereen start met een warming up en traint daarna 1 uur. Voor en na de training kan iedereen vrij spelen (via het speelbord) en ladderen. Natuurlijk zijn er ook rustperiodes (voor wie dat wil).

   • Doordeweeks – training 1 uur

   - Mini's, dinsdag, 17:30-18:30, De Altis

   - Junioren, eerste groep, dinsdag, 18:30-19:30, De Altis

   - Junioren, tweede groep (ouderen/beteren), andere doordeweekse dag, 18:30-19:30, andere hal in Rijswijk.

   Medio juli stuurt de JC een brief met de nieuwe speeltijden en locaties vanaf 2024/2025. Vanaf het nieuwe seizoen hebben we naar verwachting ruimte voor circa 100 junioren en 20 mini’s. Iedereen die nu op de wachtlijst staat, kan vanaf 25 augustus lid worden.

   Daarnaast volgt medio augustus een Nieuwsflits van het bestuur met korte informatie over het nieuwe seizoen inclusief verwijzingen naar deze website.

   9. COMPETITIE 2024/2025 (JUNIOREN)

   De eerste fase van de Landelijke Jeugd Competitie (LJC) 2024/2025 begint medio september. Jullie hebben allemaal de informatie ontvangen en het inschrijfformulier ingeleverd. De JC heeft op basis van een (voorlopige) indeling het aantal teams per categorie opgegeven aan Badminton Nederland. De komende weken kijken de trainers naar de ontwikkeling van de spelers. Eind juni stellen de trainers en de JC de teamindeling vast. De planning is dat we de teamindeling van de jeugdcompetitie op 7 juli, tijdens het Eindevenement, om circa 19:50 bekend maken.